Meerjarig perspectief uitkomst totaal

Meerjarig perspectief uitkomst totaal

 Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst 

 Totaal programma's 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f

 Uitkomst
2018 

 Prognose uitkomst
2019 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 01 - Gemeenteraad 

8.315

277

8.038

N

8.540

35

8.505

N

 02 - College en Bestuur 

10.609

316

10.294

N

8.907

1.200

7.707

N

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

87.936

66.712

21.225

N

95.674

71.452

24.222

N

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

60.430

4.672

55.758

N

64.708

6.818

57.890

N

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

105.762

7.671

98.091

N

106.245

8.072

98.173

N

 06 - Onderwijs 

140.669

60.640

80.028

N

140.816

57.260

83.556

N

 07 - Werk en Inkomen 

623.185

400.750

222.435

N

610.646

410.165

200.482

N

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

543.312

68.290

475.022

N

573.612

62.890

510.722

N

 09 - Buitenruimte 

152.781

58.820

93.961

N

153.583

55.352

98.231

N

 10 - Sport 

54.038

11.751

42.288

N

59.942

16.158

43.784

N

 11 - Economie 

56.689

14.484

42.206

N

47.687

11.565

36.122

N

 12 - Mobiliteit 

65.645

70.330

4.685

V

75.304

76.114

811

V

 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 

154.279

129.959

24.320

N

171.316

144.109

27.206

N

 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

114.126

17.885

96.241

N

111.729

13.089

98.640

N

 15 - Financiën 

218.128

1.769.707

1.551.579

V

383.250

1.946.915

1.563.665

V

 Overhead 

283.580

5.725

277.855

N

288.841

4.605

284.236

N

 Totaal 

2.679.485

2.687.987

8.503

V

2.900.799

2.885.799

15.000

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

ga terug