Gemeenteraad

Doelstelling programma

Coördinerend portefeuillehouder:
Presidium

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad vertegenwoordigt de bevolking, bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De gemeenteraad wordt hierbij ondersteund door de griffie.

Onder  dit programma vallen ook de gemeentelijke ombudsman en de gemeentelijke rekenkamer.

ga terug