Buitenruimte

Doelstelling programma

Coördinerend portefeuillehouder:
Richard de Mos

Een goed onderhouden buitenruimte nodigt uit en draagt bij aan een leefbare en aantrekkelijke stad. Investeren in schone straten en grachten, aantrekkelijke pleinen en verzorgd groen en water is essentieel om de kwaliteit op orde te houden.

Voor 2019 ligt de prioriteit op:

  • Verder vergroenen van de stad
  • Verbeteren kadermuren waterwegen en zeehaven
  • Planmatig onderhoud infrastructuur van wegen, riolering en straatverlichting
  • Herinrichting straten en pleinen (waaronder groene stadsentree)
  • Start uitvoeringsnota Leefbaarheidshandhaving 2019-2022
ga terug