Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Doelstelling programma

Coördinerend portefeuillehouder:
Rachid Guernaoui
 

In de coalitieperiode 2018-2022 ligt de focus op een betere dienstverlening door een wendbare ambtelijke organisatie die producten sneller, eenvoudiger en toegankelijker levert (RIS 299794). Daarnaast vormen we als gemeente een inclusieve stad waarin iedereen participeert.

Doelen 2019
Voor  2019 zijn de volgende doelen gedefinieerd (RIS 300472)

  • De bezoekers on- en offline bezoekers van de gemeente Den Haag worden op een adequate manier geholpen;
  • De dienstverlening en participatie wordt zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de bewoner en ondernemer georganiseerd. Er wordt gewerkt aan de wijkprogramma’s voor 2020 tot en met 2023.
  • De nieuwe nota’s op het gebied van dienstverlening en ICT moeten zorgen dat diensten en producten meer tijd en plaats onafhankelijk (digitaal) geleverd worden.
  • In 2020 zal de gemeente verantwoordelijk worden voor de inburgeringsplichtigen. Dit jaar wordt daar zo veel mogelijk op voorgesorteerd;  onder andere met de inzet van het programma SamenHaags is de voorbereiding van de stelselwijziging gestart. Over de voortgang van SamenHaags wordt gerapporteerd in programma 7 Werk en Inkomen.
  • Het meldpunt antidiscriminatie zal worden geëvalueerd en, waar mogelijk, van nieuwe initiatieven voorzien.
  • Het programma Taal in de buurt richt zich in 2019 op de werving, het succesvol doorlopen van taaltrajecten en de doorstroom naar hogere vervolgtrajecten.
ga terug