Opbouw actuele begroting totaal

Opbouw actuele begroting totaal

 Tabel 3: Opbouw actuele begroting 

 Totaal programma's 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f

 Ontwerpbegroting
2019 

 Ingediende
begrotingsmutatie 

 Actuele begroting
2019 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 01 - Gemeenteraad 

8.946

35

8.911

N

-256

-

256

V

8.690

35

8.655

N

 02 - College en Bestuur 

9.317

1.200

8.117

N

-410

-

410

V

8.907

1.200

7.707

N

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

86.544

69.505

17.039

N

8.780

1.597

7.183

N

95.324

71.102

24.222

N

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

60.910

3.703

57.207

N

3.799

3.115

684

N

64.708

6.818

57.890

N

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

105.109

7.737

97.372

N

986

435

551

N

106.095

8.172

97.923

N

 06 - Onderwijs 

140.470

57.215

83.255

N

546

395

151

N

141.016

57.610

83.406

N

 07 - Werk en Inkomen 

597.580

371.617

225.963

N

11.016

35.898

24.882

V

608.596

407.515

201.082

N

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

507.450

55.199

452.251

N

62.662

7.441

55.221

N

570.112

62.640

507.472

N

 09 - Buitenruimte 

157.818

56.047

101.771

N

-4.286

-1.145

3.141

V

153.533

54.902

98.631

N

 10 - Sport 

49.812

8.754

41.058

N

9.680

7.404

2.276

N

59.492

16.158

43.334

N

 11 - Economie 

42.620

6.833

35.787

N

5.167

4.682

485

N

47.787

11.515

36.272

N

 12 - Mobiliteit 

79.338

67.702

11.636

N

-4.034

8.412

12.447

V

75.304

76.114

811

V

 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 

162.214

135.696

26.518

N

12.902

14.163

1.262

V

175.116

149.859

25.256

N

 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

97.688

11.326

86.362

N

13.040

1.213

11.828

N

110.729

12.539

98.190

N

 15 - Financiën 

203.422

1.708.256

1.504.834

V

180.178

243.659

63.481

V

383.600

1.951.915

1.568.315

V

 Overhead 

273.501

21.914

251.587

N

10.191

-17.309

27.499

N

283.691

4.605

279.086

N

 Eindtotaal 

2.582.738

2.582.738

-

309.961

309.961

-

2.892.699

2.892.699

-

ga terug