Onderwijs

Doelstelling programma

Coördinerend portefeuillehouder:
Saskia Bruines

Den Haag wil goede scholen, goede leraren en innovatief onderwijs. Kortom: het beste onderwijs voor iedereen. Goed onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van mensen en de drijvende kracht voor een duurzame economische ontwikkeling van Den Haag.

Den Haag heeft zeven ambities geformuleerd in "De Haagse Educatieve Agenda":

  1. Meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs.
  2. Voldoende, bekwame en innoverende onderwijsprofessionals.
  3. Leren samenleven op school.
  4. Onderwijs dat bijdraagt aan de economie van de stad.
  5. Een brede leer- en ontwikkelomgeving.
  6. Voor iedere leerling een passende plek.
  7. Voldoende en toekomstbestendige gebouwen.

De eerste 2 ambities zijn topprioriteiten in het Haags onderwijsbeleid.

ga terug