Mobiliteit

Doelstelling programma

Coördinerend portefeuillehouder:
Robert van Asten

Om de stad bereikbaar te houden, zijn we op zoek naar een optimale balans tussen de diverse manieren van vervoer. Het openbaar vervoer en de fiets moeten sneller groeien dan het autogebruik. Met dit programma willen we dat de stad bereikbaar is voor alle verkeersdeelnemers.

Voor 2019 ligt de prioriteit op:

  • Verder uitbouwen van het openbaar vervoer
  • Ruim baan voor de fiets
  • Op basis van het Uitvoeringsprogramma I van de kadernota Straten, wegen en lanen (RIS296333) wordt in 2019 gewerkt aan de herinrichting  van diverse wegen en kruispunten
  • Om de hoge parkeerdruk (>90%) in woongebieden te verlagen, worden in de periode 2017-2019 bijna 800 nieuwe parkeerplaatsen op straat aangelegd. De laatste hiervan worden in 2019 gerealiseerd.
ga terug