Financiën

Doelstelling programma

Coördinerend portefeuillehouder:
Rachid Guernaoui

Met dit programma wil de gemeente de gemeentefinanciën gezond en op orde houden, nu en in de toekomst. Dit realiseert de gemeente door een degelijk financieel beleid te voeren waarin de baten en lasten in evenwicht zijn.

ga terug