Totaal overzicht programma's

Totaal overzicht programma's

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 Totaal programma's 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2018

Begroting
2019

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2019

Realisatie
t/m
aug 2019

Prognose
resultaat
2019

 Lasten 

2.679.485

2.582.738

309.961

2.892.699

1.874.108

8.100

N

 Baten 

2.687.987

2.582.738

309.961

2.892.699

1.877.814

6.900

N

 Saldo 

8.503

V

-

-

-

3.706

V

15.000

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

 Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 

 Totaal programma's 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f

Realisatie t/m
augustus 2019

Actuele begroting
2019

Prognose resultaat
2019

 Programma omschrijving 

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

 01 - Gemeenteraad 

5.286

5

5.281

N

8.690

35

8.655

N

150

V

-

150

V

 02 - College en Bestuur 

5.185

167

5.018

N

8.907

1.200

7.707

N

-

-

-

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

63.627

69.201

5.574

V

95.324

71.102

24.222

N

350

N

350

V

-

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

54.499

1.258

53.241

N

64.708

6.818

57.890

N

-

-

-

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

80.168

5.410

74.758

N

106.095

8.172

97.923

N

150

N

100

N

250

N

 06 - Onderwijs 

110.043

51.193

58.850

N

141.016

57.610

83.406

N

200

V

350

N

150

N

 07 - Werk en Inkomen 

410.731

271.038

139.693

N

608.596

407.515

201.082

N

2.050

N

2.650

V

600

V

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

397.268

60.491

336.777

N

570.112

62.640

507.472

N

3.500

N

250

V

3.250

N

 09 - Buitenruimte 

89.160

49.372

39.788

N

153.533

54.902

98.631

N

50

N

450

V

400

V

 10 - Sport 

37.016

8.774

28.242

N

59.492

16.158

43.334

N

450

N

-

450

N

 11 - Economie 

31.059

5.576

25.483

N

47.787

11.515

36.272

N

100

V

50

V

150

V

 12 - Mobiliteit 

37.084

46.202

9.118

V

75.304

76.114

811

V

-

-

-

 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 

73.739

66.684

7.056

N

175.116

149.859

25.256

N

3.800

V

5.750

N

1.950

N

 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

71.340

10.052

61.288

N

110.729

12.539

98.190

N

1.000

N

550

V

450

N

 15 - Financiën 

172.634

1.228.699

1.056.065

V

383.600

1.951.915

1.568.315

V

350

V

5.000

N

4.650

N

 16 - Overhead 

235.269

3.692

231.577

N

283.691

4.605

279.086

N

5.150

N

-

5.150

N

 Totaal 

1.874.108

1.877.814

3.706

V

2.892.699

2.892.699

-

8.100

N

6.900

N

15.000

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000