Stadsontwikkeling en wonen

Doelstelling programma

Coördinerend portefeuillehouder:
Boudewijn Revis

De gemeente werkt met het programma Stadsontwikkeling en Wonen aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stad en het nog aantrekkelijker maken van Den Haag als stad waar veel mensen willen wonen, werken en leven.

ga terug