Openbare orde en veiligheid

Doelstelling programma

Coördinerend portefeuillehouder:
Pauline Krikke

1.   De aanpak van high impact crimes, zoals overval, straatroof, woninginbraak en geweld;
2.   Een gebiedsgerichte aanpak met een probleemgerichte inzet in wijken en buurten;
3.   De aanpak van ondermijning, niet alleen strafrechtelijk maar ook bestuurlijk.

ga terug