Economie

Doelstelling programma

Coördinerende portefeuillehouders:
Richard de Mos en Saskia Bruines

De gemeente Den Haag streeft naar economische groei en structurele banengroei in een stad waar iedereen mee kan doen.

We doen dat door:

  • Het versterken van het Haagse midden- en kleinbedrijf
  • Het verbreden van de Haagse economie
  • Het investeren in de aantrekkingskracht van de stad
  • Het realiseren van betaalbare en bereikbare bedrijfshuisvesting in aantrekkelijke werkmilieus.
ga terug