College en bestuur

Doelstelling programma

Coördinerend portefeuillehouder:
Pauline Krikke

Het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de raad het Haagse gemeentebestuur. De raad stelt de kaders vast van het door het college te voeren beleid. Het college voert het beleid uit.

ga terug