Meerjarig perspectief actuele begroting totaal

Meerjarig perspectief actuele begroting totaal

 Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting 

 Totaal programma's 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f

 Begroting
2018
 

 Actuele begroting
2019 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 01 - Gemeenteraad 

8.695

35

8.660

N

8.690

35

8.655

N

 02 - College en Bestuur 

10.212

-

10.212

N

8.907

1.200

7.707

N

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

87.069

64.774

22.295

N

95.324

71.102

24.222

N

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

60.688

4.274

56.414

N

64.708

6.818

57.890

N

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

105.499

7.737

97.762

N

106.095

8.172

97.923

N

 06 - Onderwijs 

147.632

62.598

85.034

N

141.016

57.610

83.406

N

 07 - Werk en Inkomen 

617.218

368.746

248.472

N

608.596

407.515

201.082

N

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

518.199

65.417

452.782

N

570.112

62.640

507.472

N

 09 - Buitenruimte 

150.151

54.371

95.780

N

153.533

54.902

98.631

N

 10 - Sport 

54.030

11.092

42.938

N

59.492

16.158

43.334

N

 11 - Economie 

62.165

18.072

44.093

N

47.787

11.515

36.272

N

 12 - Mobiliteit 

62.456

57.957

4.499

N

75.304

76.114

811

V

 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 

185.017

157.162

27.855

N

175.116

149.859

25.256

N

 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

111.502

15.364

96.138

N

110.729

12.539

98.190

N

 15 - Financiën 

218.426

1.761.025

1.542.599

V

383.600

1.951.915

1.568.315

V

 Overhead 

272.332

22.667

249.665

N

283.691

4.605

279.086

N

 Totaal 

2.671.292

2.671.292

-

2.892.699

2.892.699

-

ga terug