Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Doelstelling programma

Coördinerend portefeuillehouder:
Liesbeth van Tongeren

Samen met bewoners; maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan een schone en gezonde stad. Een stad die duurzaam; klimaat- en toekomstbestendig is. We zijn trots op het groene karakter van Den Haag en willen dit samen met onze bewoners blijvend versterken. Zo blijft Den Haag aantrekkelijk om in te wonen en te werken.

Voor 2019 ligt de prioriteit op:

  • Zo veel mogelijk woningen duurzaam te isoleren en klaar te maken voor de aansluiting op duurzame energie
  • Het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad door elektrisch vervoer te stimuleren, subsidies te verstreken om vervuilende auto’s en brommers te weren en voorbereidingen te treffen om de milieuzone uit te breiden
  • Het nemen van maatregelen om de gevolgen van extreme neerslag, harde wind en hitte in de stad te beperken
  • Het verhogen van het percentage gescheiden afval en het terugdringen van de hoeveelheid afval
  • In 2019 vindt de aanbesteding plaats van het verwerkingscontract van huishoudelijk afval
  • Het vijfde programma van ondergrondse containers wordt afgerond
ga terug