Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Doelstelling programma

Coördinerende portefeuillehouders:
Kavita Parbhudayal en Bert van Alphen

  1. Iedere Hagenaar kan rekenen op de zorg of ondersteuning die zij of hij nodig heeft.
  2. De Haagse jeugd groeit veilig en gezond op en ontwikkelt zijn of haar talenten.
  3. Bevorderen dat iedereen in Den Haag meetelt en mee doet.
  4. Bewaken en bevorderen van de gezondheid van Hagenaars.
  5. Haagse inwoners behouden regie over hun leven.

Iedereen in Den Haag verdient goede, betaalbare gemeentelijke zorg en ondersteuning. Iedere Hagenaar kan rekenen op de zorg of ondersteuning die hij of zij nodig heeft. In de coalitieperiode 2018-2022 maken we werk van de transformatie van de Wmo en jeugdhulp. We ontschotten en pakken problematiek in samenhang en integraliteit aan. We zetten stevig in op preventie en vroegtijdig signaleren. Ook zetten we in op toegankelijkheid. We bieden jeugdhulp, zorg en ondersteuning laagdrempelig en dichtbij huis aan. Door wijkgericht op een slimme manier algemene voorzieningen met duurdere maatwerkvoorzieningen én formele zorgstructuren met informele structureren te verbinden, zorgt de gemeente voor zo licht mogelijke passende zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

ga terug