Meerjarig perspectief saldi totaal

Meerjarig perspectief saldi totaal

 Tabel 7: Historisch perspectief saldi 

 Totaal programma's 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f

 Begroting
2018 

 Uitkomst
2018 

 Actuele
begroting
2019 

 Prognose
resultaat
2019 

 Activiteit omschrijving 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 01 - Gemeenteraad 

8.660

N

8.038

N

8.655

N

150

N

 02 - College en Bestuur 

10.212

N

10.294

N

7.707

N

-

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

22.295

N

21.225

N

24.222

N

-

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

56.414

N

55.758

N

57.890

N

-

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

97.762

N

98.091

N

97.923

N

250

N

 06 - Onderwijs 

85.034

N

80.028

N

83.406

N

150

N

 07 - Werk en Inkomen 

248.472

N

222.435

N

201.082

N

600

N

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

452.782

N

475.022

N

507.472

N

3.250

N

 09 - Buitenruimte 

95.780

N

93.961

N

98.631

N

400

N

 10 - Sport 

42.938

N

42.288

N

43.334

N

450

N

 11 - Economie 

44.093

N

42.206

N

36.272

N

150

N

 12 - Mobiliteit 

4.499

N

4.685

V

811

V

-

 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 

27.855

N

24.320

N

25.256

N

1.950

N

 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

96.138

N

96.241

N

98.190

N

450

N

 15 - Financiën 

1.542.599

V

1.551.579

V

1.568.315

V

4.650

V

 Overhead 

249.665

N

277.855

N

279.086

N

5.150

N

 Totaal 

-

8.503

V

-

15.000

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

ga terug