Openbare orde en veiligheid

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen

 Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f

Realisatie t/m
augustus 2019

Actuele begroting
2019

Prognose resultaat
2019

 Activiteit omschrijving 

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

 Brandweer en rampenbestrijding 

42.938

661

42.277

N

43.163

550

42.613

N

-

-

-

 Bestrijding onveiligheid 

10.647

597

10.050

N

20.631

6.268

14.363

N

-

-

-

 Strandveiligheid 

914

-

914

N

914

-

914

N

-

-

-

 Totaal 

54.499

1.258

53.241

N

64.708

6.818

57.890

N

-

-

-

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

De prognose voor dit programma is conform begroting.

ga terug