Openbare orde en veiligheid

Fundamentele beleidswijzigingen en of majeure afwijkingen op de beleidsvoortgang

[Indien geen informatie wordt aangedragen, dan wordt de paragraaf in de uiteindelijke versie van de rapportage geschrapt.]

ga terug