Buitenruimte

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen

 Tabel 2: Realisatie en prognose per programma 

 09 - Buitenruimte 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f

Realisatie t/m
augustus 2019

Actuele begroting
2019

Prognose resultaat
2019

 Activiteit omschrijving 

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

 Riolering en waterzuivering 

23.123

38.894

15.771

V

36.886

40.513

3.627

V

250

N

250

V

-

 Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 

42.699

2.979

39.720

N

71.453

4.264

67.189

N

350

N

-

350

N

 Toezicht en handhaving Buitenruimte 

9.304

198

9.106

N

17.689

400

17.289

N

-

-

-

 Openbaar groen en openlucht recreatie 

5.608

2.483

3.125

N

10.887

2.070

8.817

N

550

V

200

V

750

V

 Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 

4.501

456

4.045

N

9.890

887

9.003

N

-

-

-

 Dienstverlening bedrijven en ondernemers 

2.132

2.886

753

V

3.722

4.263

541

V

-

-

-

 Begraafplaatsen 

1.486

1.477

8

N

2.427

2.505

78

V

-

-

-

 Ongediertebestrijding 

251

0

251

N

380

-

380

N

-

-

-

 Algemene baten en lasten 

58

-

58

N

199

-

199

N

-

-

-

 Groei aandeel openbaar vervoer 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Totaal 

89.160

49.372

39.788

N

153.533

54.902

98.631

N

50

N

450

V

400

V

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

Op dit programma worden geen majeure afwijkingen (> € 2,5 mln.) verwacht. Zoals het zich nu laat aanzien, is de uitvoering nagenoeg conform de begroting.

ga terug