Gemeenteraad

Financiële hoofdlijnen en majeure begrotingswijzigingen

 

 Tabel 1: Programma op hoofdlijnen 

 01 - Gemeenteraad 

(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)

 f
f

Uitkomst
2018

Ontwerp-
begroting
2019

Ingediende
begrotings-
mutatie

Actuele
begroting
2019

Realisatie
t/m
aug 2019

Prognose
resultaat
2019

 Lasten 

8.315

8.946

-256

8.690

5.286

150

V

 Baten 

277

35

-

35

5

-

 Saldo 

8.038

N

8.911

N

256

V

8.655

N

5.281

N

150

V

 Prognose saldo afgerond op € 50.000 

Op dit programma is geen sprake van majeure begrotingsbijstellingen (> €2,5 mln.).

ga terug